Biznesā nevar darboties ar domu, ka drīz būs kārtējā krīze

 • 25 марта Gundars Strautmanis, Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameras (LTRK) Padomes priekšsēdētājs

  Latvijas uzņēmējiem ir jāturpina savas intereses pārstāvēt starptautiskajos forumos, lai meklētu jaunus konkurētspējīgus savu preču un pakalpojumu noieta tirgus ne tikai šā brīža situācijā, bet arī nākotnē, uzskata Gundars Strautmanis, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) padomes priekšsēdētājs un pasaules tendenču, ideju un biznesa kontaktu foruma «World Trends Forum» organizācijas komitejas dalībnieks.

  «Biznesā nevar darboties ar domu, ka drīz būs kārtējā krīze, kuras dēļ no iecerēm nekas nesanāks. Tā būtu pilnīgi nepareiza un nevajadzīga kapitulācija, kas biznesam nāk tikai par ļaunu. Ir vajadzīga aktīva rīcība un arī atbalsts starptautiskā līmenī. Manuprāt, jebkurš biznesa forums, ja tas ir starptautiskā līmenī organizēts un tajā piedalās augstas raudzes eksperti, ir kā jaunas informācijas iegūšanas platforma, kas sniedz aktuālas biznesa idejas. Tāpēc forums «World Trends Forum» ir svarīgs arī LTRK, kura apvieno 1002 individuālus uzņēmumus un 60 nozaru asociācijas,» stāsta Gundars Strautmanis.

  Diskutēs par biznesam nozīmīgām tēmām.
  «Forumā «World Trends Forum» diskutēsim par dažādām biznesam nozīmīgām tēmām. Piemēram, par pasaules un tajā skaitā arī Baltijas enerģētikas nākotnes tendencēm, par Islandes aviācijas un tūrisma biznesa spēju atgūties pēc vulkāna izvirduma un tam sekojošās finanšu krīzes,» stāsta Gundars Strautmanis.

  Pēc viņa teiktā, foruma dalībnieki spriedīs arī par apkārtējās vides saglabāšanu un pāreju uz «zaļo ekonomiku», kā arī pilsētu attīstību sekmējošajiem faktoriem, iespēju uzlūkot aizmirsto vēstures un kultūras mantojumu kā modernu alternatīvu, futūrismu, intelektuālā īpašuma jautājumiem digitālajā vidē un citām svarīgām tēmām.

  «Ikvienam uzņēmējam ir svarīgs «klātbūtnes efekts» - iespēja kā konkrētās jomas speciālistam līdzdarboties forumā, kas veido nākotnes tendences, jo tad izpratne par to, kas ir sagaidāms, un atbilstošiem rīcības scenārijiem būs daudz dziļāka. Turklāt ieguvums no aktīvas iesaistīšanās foruma darbā ir jauni biznesa kontakti, kā arī iespēja biznesa vidē ietekmīgu starptautiska līmeņa ekspertu viedokli uzzināt pašam personiski, bez starpniekiem,» uzsver Gundars Strautmanis.

  Zīda ceļš - viens no risinājumiem.
  Pēc foruma «World Trends Forum» partneru – Astanas ekonomikas foruma organizētāju iniciatīvas kopā ar starptautiska līmeņa ekspertiem šogad tiks runāts arī par iespēju atjaunot seno tirdzniecības ceļu tīklu - Zīda ceļu, kas stiprinātu saikni starp austrumiem un rietumiem. Ideja par moderno Zīda ceļu varētu būt aktuāla arī Latvijas uzņēmējiem, īpaši tiem, kuri nodarbojas ar tirdzniecību.

  «Zīda ceļa tematikas iekļaušana forumā lielā mērā ir saistīta ar Kazahstānas iniciatīvu, jo Zīda ceļa idejas atdzimšanā un realizācijā Kazahstāna ir viena no ieinteresētākajām valstīm. Protams, modernais Zīda ceļš varētu būt viens no risinājumiem preču un pakalpojumu plūsmas nodrošināšanai starp rietumiem un Tālajiem Austrumiem un noderētu arī Latvijas uzņēmējiem, taču par to, cik lielā mērā ideja par moderno Zīda ceļu izrādīsies konkurētspējīga salīdzinājumā ar citām ekspertu piedāvātajām alternatīvām, varēsim spriest tikai pēc foruma noslēguma,» saka Gundars Strautmanis.

  Akcents uz ekonomiku.
  LTRK Padomes priekšsēdētājs uzsver, ka forumā «World Trends Forum», kas notiks Rīgā jau nākamajā mēnesī, 10. un 11. aprīlī, akcents tiks likts uz nākotnes vīziju dažādos ekonomikas attīstības virzienos, nevis uz politiku.
  «Saprotams, ka pēdējā laika politiskie notikumi Ukrainā ir satraukuši arī biznesa aprindas, taču politiskie procesi ir politiķu ziņā, savukārt biznesa ekspertu uzdevums ir parādīt sabiedrībai, ka galu galā ekonomika ir tā, kas nosaka mūsu dzīves kvalitāti. Manuprāt, līdzīga veida forumi varētu būt arī viens no instrumentiem, kas ļautu politiķiem pieņemt daudz līdzsvarotākus lēmumus politiskajā jomā, lai atsevišķās epizodēs ar saviem neapdomātiem lēmumiem viņi nesagrautu ekonomiku, bet skaidri apzinātos, ka ekonomika ir viens no līdzekļiem, kas bieži vien var palīdzēt politisko krīžu pārvarēšanā,» uzsver Gundars Strautmanis.
  Pasaules tendenču, ideju un biznesa kontaktu forums «World Trends Forum», world-trends-forum.com