Preču zīme “Rīgas Marka”

Preču zīme „Rīgas Marka” ir oficiāli reģistrēta Rīgas pilsētai piederoša preču zīme, kas tiek piešķirta augstas kvalitātes produktiem un pakalpojumiem. Preču zīme „Rīgas Marka” un ar to marķētās produkcijas priekšrocības tiek popularizētas visos Latvijas prioritārajos eksporta tirgos (Krievijā, Ukrainā, Baltkrievijā, Vācijā, Zviedrijā, Lielbritānijā u.c.), sniedzot preču zīmi izmantojošiem uzņēmumiem un pakalpojumu sniedzējiem lielākas iespējas eksporta attīstīšanai.

„Rīgas Markas” izmantošanas mērķis ir veicināt Rīgas pilsētas, Latvijā ražotās produkcijas un pakalpojumu sniedzēju atpazīstamību un regulāru klātbūtni publiskajā informatīvajā telpā. Tāpat tā sniedz iespēju augstas kvalitātes preču un pakalpojumu sniedzējiem ar nelieliem finanšu un laika ieguldījumiem, veiksmīgi realizēt un kāpināt produkcijas un pakalpojuma attīstību eksporta tirgos.

Uzņēmēju kluba „Rīgas Marka” administrācijas un dalībnieku viens no galvenajiem uzdevumiem ir nodrošināt ar preču zīmi marķētajai produkcijai paātrinātu ES/NVS valstu robežu šķērsošanas mehānismu jeb „zaļā koridora” izveidi.
Kā tas darbojas?
Kvalitātes kontrole
Ražotājam un tā produkcijai jāatbilst kluba prasībām. Tikai tad ražotājs iegūst tiesības savu produkciju marķēt ar „Rīgas Marka” preču zīmi.
Loģistika
Produkcijai, kura marķēta ar preču zīmi „Rīgas Marka”, ir atviegloti robežas šķērsošanas nosacījumi – viss process aizņem ne vairāk par 15 minūtēm.
Preces virzīšana
Ar preču zīmi „Rīgas Marka” marķētā produkcija tiek pārdota caur partneru tirdzniecības tīkliem.
5-15 min robežazaļais koridors