Dalība

Kluba dalībnieki

Uzņēmēju kluba “Rīgas Marka” dalībnieki ir lielākie un aktīvākie Latvijas uzņēmumi, kuru loma valsts dzīvē ir nepārprotama – tie nodrošina ar darbu tūkstošiem iedzīvotāju, savukārt valsti - ar prāviem nodokļu ieņēmumiem.

Šo uzņēmumu vadītājus var droši saukt par Latvijas ekonomikas virzītājiem. Visi kluba biedri saņem dalībnieka karti, kura ne tikai norāda uz statusu, bet arī sniedz daudz dažādu privilēģiju.

Kluba partneri

Par Uzņēmēju kluba “Rīgas Marka” partneriem var kļūt tikai uzticami un droši uzņēmumi, kuri ir izturējuši laika un reputācijas pārbaudi, un spēj nodrošināt visaugstākā līmeņa servisu. Tikai tie, kuri atbilst šīm prasībām, saņem šo statusu. Mūsu partneri var lepoties ar iegūto statusu, jo tagad tie ir starp labākajiem. Mūsu partneru vidū ir labākie Latvijas uzņēmumi dizaina, zīmolu veidošanas, viesnīcu un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu, tipogrāfijas, sabiedrisko attiecību konsultēšanas jomā.