Kluba dalībnieku un partneru darbības rādītāji par pēdējiem 3 gadiem

  • Apgrozījums
    859 373 694 EUR
  • Samaksāts nodokļos
    50 713 894 EUR
  • Darbinieku skaits
    1764

Par mums

Uzņēmēju kluba „Rīgas Marka” darbības mērķis ir, organizējot sistemātisku un efektīvu pasākumu kopumu, veicināt uzņēmēju kluba dalībnieku biznesa mērķu sasniegšanu, t.i., popularizēt Latviju kā garantēti augstas kvalitātes produkcijas un pakalpojumu izcelsmes valsti ar lieliskiem ražojumiem un pakalpojumiem.

Uzņēmēju klubs „Rīgas Marka”
Nodibinājums “Uzņēmēju klubs “Rīgas Marka”” (turpmāk – Uzņēmēju klubs) ir slēgta organizācija jeb lobijs, kas, izmantojot katra dalībnieka kompetenci un kontaktus, veicina visu dalībnieku preču un pakalpojumu aktīvu pārdošanu ārvalstu tirgos. Uzņēmēju kluba dalībnieki ir veiksmīgākie ražotāji, eksportētāji un pakalpojumu sniedzēji, kuru kompetence un zināšanas stiprina Latvijas eksporta kapacitāti.

Uzņēmēju klubs ir platforma jaunu eksporta un ražošanas attīstības ideju veidošanai, kā arī vide konstruktīvām biznesa diskusijām un sadarbībai starp Latvijas prasmīgākiem un veiksmīgākiem uzņēmējiem.

Uzņēmēju kluba dalībnieku ikgadējās iemaksas tiek izmantotas uzņēmēju kluba administratīvo funkciju nodrošināšanai, uzņēmēju kluba un tā dalībnieku popularizēšanai, kā arī preču zīmes “Rīgas Marka” atpazīstamības veicināšanai.

Iestāšanās uzņēmēju klubā „Rīgas Marka”
Katra potenciālā uzņēmēju kluba dalībnieka (juridiska vai fiziska persona) pieteikums tiek izskatīts Uzņēmēju kluba padomes sēdē, izvērtējot atbilstību UK nolikumā izvirzītajām atbilstības prasībām.